A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NydyrkingNydyrking kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. Forskrift om nydyrking omfatter arealer til jordbruksformål.Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt på hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Det skal for øvrig legges vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger.

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal skrives på Skjema fastsatt av Landbruksdepartementet og sendes kommunen.