A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UtviklingInnovasjon Norge (IN)

Hemne ligger i virkemiddelområdet og IN kan finansiere inntil 40% (lån og tilskudd) av prosjektkostnadene. Investeringer i utviklingsprosjekter - nyskaping og kompetanseheving - prioriteres. Det gis etablererstipend inntil Kr 200.000. Distriktskontoret for IN Sør-Trøndelag ligger i Trondheim, med Tlf 73 87 62 70.

BU- fondet

Kan delta med finansiering til prosjekter med landbrukstilknytning. Sorterer under Innovasjon Norge (IN). Landbrukskontoret er lokal kontakt. Du kan finne mer informasjon på Hjemmesidene til IN.

Kommunalt næringsfond Hemne

Kommunen har eget næringsfond som kan nyttes til lokale mindre prosjekter og etableringer. Det kan gis tilskudd til prosjekter med en samlet investeringsramme (fysiske investeringer) på inntil Kr 200.000 og til utviklingsprosjekter (myke investeringer) med en samlet kostnad på Kr 100.000. Søknader skrives på vanlig papir og behandles fortløpende.

Vi gir informasjon om støtteformål, veiledning om forretningsplanlegging, dokumentasjonskrav og forventet behandlingstid. Kontakt næringskonsulent.

Annen finansiering

Bankene er den dominerende finansieringskilde for næringsprosjekter. Du må ha en del egne midler (egenkapital) å sette inn i prosjektet. Krav til egenkapitalandel varierer, men du må regne med minst 25%. Kontakt bedriftsrådgiver i aktuelle banker.

Vi viser til Innovasjon Norge som er inngangsdør til en rekke ordninger og program. Du kan også ta kontakt med næringskonsulent eller landbrukssjef.