A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

AnnetNedenfor finnes opplysninger om andre arealforvaltnings- oppgaver/tjenester som ikke dekkes punktene ovenfor.

Hogst i vernskog - meldeplikt

All hogst i vernskog unntatt hogst av ved til eget bruk, skal meldes kommunen senest 3 uker før hogsten skal settes i gang. Tilbakemelding fra kommunen skal foreligge før hogsten settes igang.

Melding om hogst i vernskog skal skje på fastsatt skjema, som fås ved henvendelse til skogbrukssjefen.

Vernskogbestemmelsene for Hemne kommune ble vedtatt av Sør-Trøndelag fylkeslandbruksstyre, i medhold av skogbruksloven den 29.05.1995.

 

Retningslinjer nærings- og miljøtiltak i Skogbruket for Hemne, Snillfjord og Hitra.