A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilsk./ støtteordninger boligNav Hemne og Snillfjord administrerer følgende tilskudd-/støtteordninger på vegne av Husbanken:

Boligtilskudd til etablering:

Tilskuddet skal hjelpe vanskeligstilte grupper med svak økonomi med å få en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan gis til enkeltpersoner samt kommuner, selskaper, stiftelser o.l. Tilskuddet gis etter en streng behovsprøving, der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn.
Ordningen blir utlyst i kommunal informasjon og på våre hjemmesider hvert år.

Boligtilskudd til utbedring/tilpasning:

Tilskuddet kan gis til husstander der minst ett medlem enten er funksjonshemmet, over 60 år eller har et særlig sosialt behov.  Formålet med ordningen er å sørge for at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming, og kan gis til mindre utbedringer og nødvendig spesialtilpasning av bolig, eller oppføring av garasje for funksjonshemmede.
Tilskuddet gis etter en vurdering av både søkers spesielle behov og husstandens samlede økonomi. Hvis husstanden har tilstrekkelig høy inntekt eller egne oppsparte midler til å dekke kostnadene kan søknader om tilskudd bli avslått eller tilskuddet kan bli redusert.
Ordningen utlyses i kommunal informasjon og på våre hjemmesider hvert år. 

Prosjekteringstilskudd:

Tilskuddet kan gis til funksjonshemmede og personer over 60 år når en bolig må tilpasses for at husstandsmedlemmer skal kunne bo der.  Husbanken kan gi tilskudd til dekning av arkitekthonorar for maks. 15 timers arbeid, pluss omkostninger til reise og kopiering.  Tilskuddet utbetales til arkitekten for utført prosjekteringsarbeid.  Tilskuddet kan gis både i forbindelse med kjøp av bolig, utbedring av boligen du har eller ved bygging av ny.  Søknad om prosjekteringstilskudd skal sendes via kommunen.

Bostøtte