A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LenkerLenke Beskrivelse
Altinn Altinn - enklere rapportering til det offentlige
Amathea Tilbud om veiledning og graviditetstest
Anskaffelsesportal - Trøndelag fylke
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked og arbeidsmiljø, velferd, pensjoner, innvandring og
Betalingsregulativ
Boligtilskudd enkeltpersoner Lenke til Husbankens portal med info om boligtilskudd
Boligtilskudd til egen bolig Lenke til Husbankens portal for info om boligtilskudd
BPA-portalen Leverandører av brukerstyrt personlig assistanse/tjenester
ErnæringsPortalen Hva er riktig mat for meg
FrittBrukervalgPortalen.no Hvem kan hjelpe meg i hjemmet
Fylkesmannen i Trøndelag Fylkesmannen er Regjeringens og Stortingets øverste representant i distriktene.
Husbanken Husbankens hjemmeside med oversikt over tjenester
Maler - anskaffelser
Rustelefonen Gir faktainfo. om rus/rusmidler, hjelpeapp, råd/veil.
SeniorAktiviteter Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde
SeniorBoportalen Hvilke bomuligheter finnes for meg?
SeniorPortalene To tastetrykk til en enklere hverdag
SiO Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen
Skal du søke bostøtte? Generell info om system
Snillfjord kommune - sosial- og barneverntjenesten Hemne kommune og Snillfjord kommune samarbeider om sosial- og barneverntjeneste
Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratets hjemmeside