A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BostøtteBostøtte
Bostøtteordningen er en behovsprøvd statlig tjeneste fra husbanken til de med lav inntekt og høy boutgift.
Det er husbanken som fatter vedtak om bostøtte, men det er veileder ved NAV Hemne og Snillfjord som saksbehandler og kan bistå deg med søknad om bostøtte, og svare
på spørsmål du måtte ha om dette.
Se www.husbanken.no for nærmere informasjon.

Hvem kan få bostøtte?
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Hvordan søke?
Søknad om bostøtte gjør du enkelt via www.husbanken.no
Husk å ta bilde av nødvendig dokumentasjon i saken, før du søker.
Aktuell dokumentasjon er husleiekontrakt eller nedbetalingsplan på huslån.
Dette er vedlegg du må laste opp når du søker elektronisk.
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk. (men etter 3 måneder uten utbetaling, må du søke på nytt)
Husk at du må være meldt inn på ny adresse i folkeregisteret senest den 1. i den måneden du søker.

Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage
Hvis du er uenig i vedtaket, har du en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket på å klage.
NAV kan hjelpe deg med å skrive en klage. Ta kontakt med oss for hjelp til dette.