A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HellandsjørutaGeografisk omfatter Hellandsjøruta :

Vestsiden av Søa, Stølan, Haugen boligfelt vest for Skograndsveien, Hellandsjøen, Heimsjøen, Gjengstø til Møre-grensen. Trygdepensjonatet og Støa 2.

Fagleder er sykepleier Rita Kjønsvik Gundersen