A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT)Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

 

Ordningen med transporttjeneste administreres av Fellestjenester/ Sentraladministrasjonen Tlf 72 46 00 00

Søknadsskjema

Legeerklæring