A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

RetningslinjerRetningslinjer for hjemmehjelpsmottakere og hjemmehjelpere i Hemne kommune

Hjemmehjelp tildeles etter individuelle behov. Behovet kartlegges ved hjelp av en IPLOS-registrering ( funksjonsvurdering ).  Vedtak fattes av enhetsleder.  Når behovet endrer seg, økes eller reduseres timeantallet. Arbeidsdagen for hjemmehjelperne starter kl. 07.30.

Arbeidsoppgaver vi ser på som en kommunal oppgave å løse:

  • renhold
  • klesvask
  • matlaging / tilrettelegging
  • vedbæring

Renhold:

Vanlig renhold som begrenses til de rom som er i daglig bruk.

Storrengjøring/ rundvask kan ikke utføres av kommunal hjemmehjelp.

Utstyr:

Bøtte, kluter, langkost, gummihansker, klosettbørste, vaskemidler og støvsuger. Bøttestativ kan hver hjemmehjelp som ønsker det, få lånt av kommunen. En kan ikke påregne at hjemmehjelperne tar ut gulvtepper.  Vindusvaks gjelder unntaksvis og bare dersom hjemmehjelperen har kapasitet for dette.

Klesvask:

Gjelder vasking og stell av klær.

Utstyr:

Vaskemaskin.

Matlaging:

Gjelder i de tilfeller det ikke er hensiktsmessig å få bringt middag fra Hemne helsesenter.  Det ligger en streng vurdering til grunn for slik hjelp.

Vedbæring:

Bør unngås i de tilfeller der alternativ / annen oppvarming kan brukes. Det skal være gode bærevæsker, samt kasser inne. Der det er stort behov, kan / bør hjemmehjelpsvaktmester være behjelpelig 1 gang pr. uke.