A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Penger til gode ved skatteoppgjøretHar du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt innen 3 uker etter at skatteoppgjøret er klart.
De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto, men de som har reservert seg eller ikke har egnet konto får tilsendt utbetalingskort. 
Det er derfor  viktig å sjekke skattemeldingen for å se hvilken løsning skatteetataten foreslår for deg.
Slik endrer du konto

 

Skatteoppgjørsdatoer 2019 - inntektsåret 2018

Løpende oppgjør juni - oktober.

 

Rentegodtgjørelse

Skatteoppgjøret i juni gjelder de fleste lønnsmottakere og pensjonister.
Har du betalt for mye skatt, skal du ha rentegodtgjørelse av det som er for mye innbetalt.

 

Renter

Renten er basert på Norges Banks styringsrente per 1. januar i skatteleggingsperioden med fradrag for 22 %.

 

Rentegodtgjørelse tilgodebeløp:

  • For personlige skattytere skal det ved skatteoppgjøret beregnes renter fra 1. juli i inntektsåret og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.  
  • For upersonlige skattytere er renteperioden 15. mars i fastsettingsåret og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

For tilleggsforskudd og forskuddsskatt innbetalt i fastsettingsåret beregnes renter fra 31. mai.

 

Dersom det tar lang tid uten at tilgodebeløpet kommer

Har du husket å sjekke om beløpet har kommet inn på bankkontoen din? Det er svært mye som skal sendes ut. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke. Det er også viktig å sjekke hvilket kontonummer som står på skattemeldingen din.

Skylder du skatt eller forsinkelsesrenter for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt eller har andre restanser til stat eller kommune, blir pengene dine holdt igjen til dette er undersøkt og dekket opp. Da kan det ta opptil 6 uker etter at ligningen er lagt ut før saken er ferdigbehandlet. 

Er pengene brukt pengene til oppdekking vil skattyter få et nytt avregningsoppgjør som viser hva pengene har gått til.

 

Tar det enda lenger tid?

Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskortet, kan det ha kommet i retur på grunn av feil adresse. Har du mistanke om dette ring 72 46 00 00. Du kan også kontakte kemnerkontoret på kemneren@hemne.kommune.no          

For mer informasjon: besøk skatteetatens hjemmesider www.skatteetaten.no