A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ArbeidsgiverkontrollSkattebetalingsloven § 5-13 pålegger skatteoppkreveren (kemnerkontoret) å føre kontroll med at arbeidsgivere og andre som etter denne loven har plikt til å foreta trekk, sender meldinger og foretar forskuddstrekk og utleggstrekk i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt.

Overordnede føringer fra skattedirektoratet pålegger kommunen å gjennomføre regnskapskontroll hos kommunens arbeidsgivere.

Kontroll av arbeidsgivere tilhørende Halsa kommune utføres av Nordmøre kemnerkontor med kontorlokale i Kristiansund.

Kontroll av arbeidsgivere tilhørende Hemne kommune utføres av Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag med hovedkontoret i Hommelvik, og et avdelingskontor på rådhuset på Støren i Midtre Gauldal.