A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SektorplanerEn sektorplan er en tematisk plan som beskriver mål, satsingsområder og tiltak innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunen.
I gruppen sektorplaner, vil du finne lovpålagte planer, planer som kreves for utbetaling av tilskudd og planer som kommunen selv utarbeider som verktøy innenfor sine tjenesteområder. Planene vil ha ulik "levetid". De fleste av sektorplanene evalueres og rulleres med jevne mellomrom.
Planene vil også være tilgjengelige under de ulike tjenesteområdene.

Her er en oversikt over alle vedtatte sektorplaner:

Tittel Type Plan-id Vedtaks-dato Ikraft-dato Kunngj.dato Saksnr.
IKT-plan for grunnskolen Sektorplan IKT grunnskole, investeringsplan, læreplan 26.09.06
Hovedplan veg Sektorplan arkivsak 13/1466 10.12.13 10.12.13 k.sak 90/13
Målsettinger for forvaltningen av hjortevilt i kommunene Aure, Halsa og Hemne 2015-2017 Sektorplan 14.11.14 01.01.15 56/14
Trafikksikkerhetsplan for Hemne kommune 2014-2017 Sektorplan 30.09.14 30.09.14 50/14
Handlingsplan for Hemne kommunes grønnstruktur og tilrettelegging for friluftsliv Sektorplan 18.10.11 18.10.11 18.10.11 10/2757
Landbruksplan Hemne kommune 2011-2014 Sektorplan 22.06.11 22.06.11
Sodin skole- Virksomhetsplan 2010 - 2012 Sektorplan 31.07.10 13.08.10 13.08.10
Forprosjekt Enøk kommunale bygg - sluttrapport Sektorplan 23.09.08 23.09.08
Forprosjekt Varme og infrastruktur sluttrapport Sektorplan 23.09.08 23.09.08
Sammendrag Klima- og energiplan for Hemne kommune 2008-2011 Sektorplan 23.09.08 23.09.08
Beredskapsplan mot alvorlige hendelser - Sodin skole Sektorplan 01.06.18 17/2988
Beredskapsplan mot alvorlige hendelser - Svanem skole og Svanem barnehage Sektorplan 01.06.18 17/2988
Beredskapsplan mot alvorlige hendelser - Vinjeøra skole Sektorplan 01.06.18 17/2988
Organisasjonspolitikk Sektorplan 01.01.16
Svanem barnehage, Årsplan 2016 Sektorplan 21.12.15
Svanem barnehage - årsplan 2015 Sektorplan 01.01.15
Forvaltningsplan Røstøya Sektorplan 01.01.14
Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Hemne kommune 2014 - 2017 Sektorplan 01.01.14
Årsplan fellesdel Svanem barnehage Sektorplan 14.10.13
Årsplan Lillebjørn Sektorplan 14.10.13
Årsplan Storebjørn Sektorplan 14.10.13
Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Sektorplan 28.05.13 k.sak 54.13
Skole - Plan for grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving Sektorplan 22.05.13 22.05.13
Årsplan "Lillebjørn" 2012-2013 Svanem Sektorplan 19.11.12
Alarmplan ved svømme- og livredningsopplæring, Sodin skole. Sektorplan 01.01.12
Arkivplan Hemne kommune Sektorplan 01.12.10
Beredskapsplan HVS Sektorplan 16.11.10
Virksomhetsplan PPT skoleåret 2010 - 2011 Sektorplan 02.08.10
Ruspolitisk handlingsplan Sektorplan 22.06.10
Brannordning Hemne kommune Sektorplan 01.01.10
FYSAK - handlingsplan 2010 Sektorplan 01.01.10
Strategiplan Tjeldbergodden - et gassindustrisenter Sektorplan 26.10.09
Pedagogisk utviklingsplan Sektorplan 01.08.09
Grafisk Profil - Hemne kommune Sektorplan 01.01.09
Plan for regneferdigheter Sektorplan 06.11.08
Klima- og energiplan for Hemne kommune 2008-2011 Sektorplan 23.09.08
Museumsplan - handlingsdel Sektorplan 29.04.08
Museumsplan for Hemne Bygdemuseum 2006-2009 Sektorplan 01.01.06
Hovedplan vannforsyning 1997-2007 Sektorplan 10.07.05
Handlingsplan for helhetlig boligpolitikk i Hemne Sektorplan 01.02.05
eHemne Sektorplan 21.05.03
Plan for psykisk helsearbeid Sektorplan 25.06.02
Re-/habiliteringsplan Hemne kommune Sektorplan 25.06.02
Hovedplan for avløp 2000 - 2018 med revidert handlingsprogram Sektorplan 03.04.02
Boligsososial handlingsplan Sektorplan
Strategisk næringsplan Sektorplan