A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommuneplanens arealdel 2015 - 2026

Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2026 for Hemne kommune med Rådmannens vurdering av høringsinnspill er vedtatt av Kommunestyret i møte 16.06.2015 som sak nr. 34/15.
Gjeldende arealkart med bestemmelser jfr. vedtak:
·         Bestemmelser og retningslinjer - vedtatt i k.sak 34/15, 16.6.2015.
·         Gjeldende arealkart
Relevante dokumenter fra saksbehandlingen: