A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Komplett planforslagKomplett planforslag

 

Godkjenning av digitalt plankart

Plankart skal være teknisk godkjent av Hemne kommune v/forvaltningsavdelingen både på datateknisk struktur og utforming, når komplett planforslag sendes inn. Dersom det ikke foreligger en slik godkjenning, og noe annet ikke er avtalt, vil behandling ikke påbegynnes og tidsfrister vil ikke løpe.

 

Sende inn komplett planforslag
Komplett planforslag sendes inn til post@hemne.kommune.no

Oversendelser som ikke er komplette etter loven og følger kravene under, vil ikke bli tatt opp til behandling før det er endret/supplert. Materialet skal være 100% entydig og lett lesbart. Skrift må være minimum 8 pkt.

Følgende dokumenter er obligatoriske:

 • Oversendelsesbrev
  Skal være merket "Oversendelse av komplett planforslag", være signert av forslagstiller og ha komplett liste over alle vedlegg.
 • Plankart
  Skal gjengis etter nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Regelverket i SOSI er eneste tillatte metode, siste versjon skal til enhver tid benyttes. Aktuelle kartdata kan erverves gjennom Infoland
 • Reguleringsbestemmelser
 • Planbeskrivelse
 • Oversiktskart
 • Kopi av varslingsannonse og varslingsbrev
 • Kopi av alle innkomne innspill etter varslings- og samrådsprosess

 

Supplering

Når komplett planforslag er mottatt, vil saksbehandler sjekke om materialet er levert etter lovens krav. Dersom det innkomne materialet ikke er tilstrekkelig, vil forslagsstiller bli informert. Tidsfrist for behandling regnes fra da kommunen har mottatt og godkjent oversendelsen av planmaterialet.