A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Resultater fra barnetråkkregistrering 2017 

‘Barnetråkk’ er et digitalt verktøy som brukes til å samle inn informasjon fra barn om nærområdene deres. Verktøyet er utviklet av Norsk Design- og arkitektursenter (DOGA). Hensikten med Barnetråkk er å styrke barns stemme i samfunnsutviklingen. Gjennom kartlegging får man bedre kunnskap om hvor barn oppholder seg, hvilken vei de bruker til skolen og hvordan de synes det fysiske og sosiale nærmiljøet fungerer. Verktøyet er mest egnet for barn som går siste del av barneskolen.

Hemne kommune ønsker bedre faktagrunnlag til utarbeidelse av områderegulering av Kyrksæterøra sentrum. Samtidig så vi muligheten til å få mer kunnskap som kan brukes i planlegging av konkrete tiltak og prosjekter innen utvikling av kommunens fellesarealer. Sodin skole og Hemne videregående skole har vært sentrale aktører i gjennomføringen av registreringene. Det har vært en suksessfaktor for registreringsarbeidet.

Barnetråkk ble gjennomført i februar-april 2017 på Sodin skole og Hemne videregående skole. Vi valgte å gjennomføre registreringene med 2., 4., 6., 8. og 10. trinn (hele trinnet) samt to utvalgte klasser ved Hemne videregående skole. Totalt deltok 191 barn.

Her finner du resultatene

Mer om tallene