A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Barn og familie!Sektormerke Barn og Familie (ny profil)  

Under området "Barn og Familie" vil du finne en presentasjon av det totale barnehagetilbudet i Hemne, både kommunale og private barnehager.

Det er ett tett samarbeid mellom alle barnehagene, bl.a. har de et felles opptak av barn i ledige plasser i barnehagene.

I tillegg til barnehagetjenesten, er også "Barnevern" med under dette hovedområdet.

Kulturskolen i Hemne yter også tjenester innenfor dette området. Du finner derfor orientering om skolens tilbud her, selv om Kulturskolen administrativt er organisert under enhet for Kultur.

Ass. rådmann er barnehagefaglig ansvarlig, mens rådmann er faglig overordnet barnevernstjenestene. Enhetsleder kultur er ansvarlig for Kulturskolen.

Det er også informasjon fra psykisk helse.