A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Nyhetsarkiv

  Nyhet Dato Ingress
Helseundersøkelsen Trøndelag, respons Hemne kommune pr. 11.11.19 11.11.2019

Vi har resultater pr. 11.11.19, svarandel for de som har mottatt SMS.

Responsen totalt er på 45,1%, fordelt på 34,9% menn og 56,1% kvinner. 

 

Sentralbord ikke tilgjengelig 08.11.2019

Hemne kommunes sentralbord er for tiden ikke tilgjengelig.

Saksbehandlere kan nås direkte på sine egne telefoner.

Ved kontakt sentralbord - ring 901 37 042.

Endringer i skatteoppkreverfunksjonen Halsa kommune 08.11.2019 Skatteoppkreveren i Halsa har fra 05.11.19 gått ut av samordningen med Nordmøre kemnerkontor og inn i ny samordning med Kemneren i Hemne kommune.
Nytt navn på kontoret er Halsa og Hemne kemnerkontor.
Telenor problemer med mobilt bedriftsnett 08.11.2019

Telenor har problemer med mobilt bedriftsnett, noe som medfører problemer med å nå Hemne kommune sin sentralbordtjeneste.

Informasjon til våre leverandører. 07.11.2019

Fra 1.januar 2020 blir Halsa kommune, Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune slått sammen til en.  Navnet på den nye kommunen blir Heim kommune.

Vi ber om at dere oppdaterer deres kunderegister med følgende opplysninger:

Informasjon til våre kunder. 07.11.2019 Fra 1.januar 2020 blir Halsa kommune, Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune slått sammen til en.  Navnet på den nye kommunen blir Heim kommune.
Den nye kommunens organisasjonsnummer blir 920 920 004.
Kommunens postadresse blir;
Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra.
Ny OCR-konto/bankkonto for betaling av faktura fra Heim kommune blir 4312 17 00000.
Kino i kulØr`n mandag 11. november 05.11.2019

Det vises to filmer:

- 18.00: Snekker Andersen & Julenissen. For alle.

- 20.00: De dødes tjern. 15 års aldersgrense.

Deltakelse i HUNT Hemne kommune 05.11.2019

Resultater fra helseundersøkelsen pr. 04.november.

Til sammen 918 hemnværinger har hittil besvart, noe som utgjør 35,3% av innbyggere over 18 år.

Fordelt på kjønn er svarprosenten hos kvinner 46,1%, mens svarprosent hos menn ligger på 25,3%.

"Karan MÅ skjærp sæ!"

Gerica i drift igjen 04.11.2019
Ledig stilling - kommuneoverlege i Heim kommune 01.11.2019 Vi har ledig 100 % fast stilling som kommuneoverlege i rådmannens stab for samfunnsutvikling.
Ledig stilling - pedagogisk leder 31.10.2019 Vi har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Grøtnes barnehage.
Bruk av kantine 30.10.2019
Ledig stilling - institusjonskokk 30.10.2019

Halsa kommune har ledig 13 % fast stilling som institusjonskokk ved Halsa Sykehjem.

Nedetid Gerica mandag 4.november 30.10.2019
Vil du bidra til viktig helseforskning som kan gi mange mennesker et bedre liv? 23.10.2019 HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag er en viktig kilde til kunnskap om folkehelsen i Norge.
Helseundersøkelsen vil gi viktig kunnskap om helse, livskvalitet og levekår - og bidra til ny kunnskap og utvikling av bedre folkehelsepolitikk og mer effektive helsetjenester.
Ledig stilling - Helsefagarbeider 23.10.2019 Vi har ledig 62,21 % fast stilling som helsefagarbeider i enhet Pleie og omsorg.

Stillingen er en kombinasjonsstilling hvor deler av stillingen innehar oppgaver som trivselsmedarbeider for hele sykehjemmet, noe som tilsvarer 40 % stilling. Resten av stillingen er pleie og omsorgsoppgaver med arbeid hver 3. helg i skjermet enhet Kårstua. 

Arkeologi tur 18.10.2019 Vinje barnehage har fått guide tur på Skeiet 2 på Vinjeøra
En halvtimes innsats fra deg kan gi mange et bedre liv! 17.10.2019
Kino i kulØr`n mandag 28. oktober 17.10.2019

Det vises to filmer:

- 18.00: Operasjon Mumie. Aldersgrense 6 år.

- 20.00: Spionen. Aldersgrense 12 år.

INFLUENSAVAKSINERING 2019 15.10.2019 Influensavaksinering på Hemne helsestasjon.
MOT-Joggen 2019 11.10.2019 Kyrksæterøra videregående skole og Sodin ungdomsskole inviterer bedrifter, frivillige lag og organisasjoner til å delta på årets MOT-jogg på Kyrksæterøra.
Helseundersøkelsen (HUNT) utvides til Hemne. 11.10.2019
Grøfting kommunale veger 2019 09.10.2019 Det vil f.o.m førstkommende mandag blir utført grøfting av kommunal veg i områdene Haugen, Geilhaugen og Eide. Kommunen vil gjøre beboere spesielt oppmerksom på forpliktelser angående objekt rundt og innenfor veggrøftens grenser
Nedetid Gerica onsdag 09.10 09.10.2019 Nedetid 22.00-22.15 Onsdag 09.10
Kino i kulØr`n mandag 14. oktober. 08.10.2019

Det vises to filmer:

- 18.00: Villmarksbarna - en eventyrlig reise. For alle.

- 20.00: Gemini Man. 12 års aldersgrense.

Idrettsstipend 2019 og Kulturstipend for ungdom 2019 03.10.2019

Pga av at det er mottatt få søknader på Kulturstipend for ungdom og Idrettsstipend, utsettes søknadsfristen til 15. oktober.

Ledig stilling - sykepleier 02.10.2019 Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier i enhet Pleie og omsorg. 
Bussstilbud Halsa-Kyrksæterøra tur/retur 30.09.2019 Med oppstart mandag 30.09.19 er det opprettet busstilbud på strekningen Halsa-Kyrksæterøra tur/retur.
Forhåndskunngjøring - endring i renovasjons- og slamforskrifter for Remidt-kommunene 27.09.2019 Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. Forslag til ny renovasjons- og slamforskrift for ReMidt-kommunene legges ut på høring. Frist for uttalelser er satt til 1. november 2019.
Foredrag "Å se utenfor seg selv" 27.09.2019
Spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. 26.09.2019 Siste frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding
Introduksjon/opplæring i nytt sak/arkivsystem - PUBLIC 360 26.09.2019 Introduksjon/opplæring i nytt sak/arkivsystem - PUBLIC 360
Begrenset parkeringskapasitet ved Hemne rådhus 26.09.2019 I forbindelse med pågående arbeider med parkeringsplass og kontorrigg ved Hemne rådhus vil det i en periode være begrenset parkeringskapasitet
Ferdigstilling av journalposter og avslutting av saker i ESA 26.09.2019 Ferdigstilling av journalposter og avslutting av saker i ESA
Kino i kulØr`n mandag 30. september 19.09.2019

Det vises to filmer:

- kl. 18.00: Kaptein Sabeltann og den magiske diamant. 6 års aldersgrense.

- kl. 20.00: Ad Astra. 12 års aldersgrense.

Ledig stilling som Helsesekretær ved legesenteret 19.09.2019 Hemne legesenter søker Helsesekretær i 100% vikariat
Kulturpris 2019 19.09.2019

Hemne kommune skal i år dele ut kulturpris.

Prisen skal gis som honnør for fremragende eller oppofrende innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet, og kan tildeles personer som er bosatt i Hemne, eller på annen måte er tilknyttet kommunen. Prisen kan også gis til organisasjoner, lag, institusjoner og andre grupper av personer.

Kulturprisen består av et pengebeløp og et diplom.

Forslag til kandidater fremmes på eget skjema. Frist for å fremme forslag er satt til 10. oktober 2019.

Ledig stilling - logoped 17.09.2019 Vi har ledig 100 % fast stilling som logoped i enhet PPT.
NAV Hemne og Snillfjord stengt 19 - 20. september 16.09.2019

NAV Hemne og Snillfjord er stengt torsdag 19.09.19 og fredag 20.09.19 på grunn av fagdager for ansatte.

Ledig stilling - bibliotekar 11.09.2019 Vi har ledig 40 % stilling som bibliotekar i enhet Kultur.
Ledig stilling - pedagogisk leder 11.09.2019 Vi har ledig 20 % stilling som pedagogisk leder ved Ven oppvekstsenter barnehage.
Ledige stillinger ved Sodin skole og SFO 11.09.2019 Vi søker lærer og vernepleier til to spennende og utfordrende stillinger ved Sodin skole og SFO.
Informasjon om lag og foreninger i Hemne 10.09.2019 Det planlegges nå en ny runde med informasjon fra lag og foreninger. Har ditt lag / din forening informasjon dere vil dele med elevene i grunnskolene i Hemne?
Julegrantenning Kyrksæterøra sentrum 2019 10.09.2019

1. søndag i advent, 1. desember, tennes julegrana i Kyrksæterøra sentrum.

Det søkes etter lag / forening / evt. andre som kan ta på seg ansvaret for å organisere dette.

Det gis et tilskudd på kr. 5 000,- for oppdraget.

Hemne kommune har ansvar for å sette opp juletre ved rådhuset og kulØr`n.

Ledige stillinger - Helsefagarbeidere 09.09.2019 Vi har flere ledige stillinger i enhet Pleie og omsorg.
Ledig stilling - klubbarbeider (2. gangs utlysning) 09.09.2019 Vi har ledig 14,75 % fast stilling som klubbarbeider ved fritidsklubben i enhet Kultur.
Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Rullering av tiltaksplan 2020 05.09.2019

Kommunen har vedtatt en plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for årene 2014 - 2017. Planen har en egen tiltaksdel (oversikt over planlagte anlegg), denne skal revideres hvert år. Dette er en forutsetning for bl.a. å få spillemidler fra staten til prosjekter som skal gjennomføres i Hemne.

Ledige stillinger 04.09.2019
Biblioteket stenger 17.00 i dag 3.september 03.09.2019 Biblioteket blir i dag stengt mellom 17.00 og 19.00 grunnet Sommerlesarrangement.
Heim kommune. Kommune- og fylkestingsvalget 2019. Stemme hjemme? 30.08.2019

Dersom du av medisinske eller andre årsaker er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Det er ikke nødvendig å søke dersom du oppholder deg på institusjon der det arrangeres forhåndsstemming.