A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Sykehjemsplass

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Å bidra til å opprettholde livskvalitet til mennesker som har behov for sykehjemsplass.

Beskrivelse:

Korttidsopphold, langtidsopphold, avlastningsopphold, dag- eller nattopphold.

Målgruppe:

Personer som har behov for døgnkontinuerlig pleie og /eller rehabilitering over en kortere eller lengre periode, eller pårørende som har behov for avlastningstilbud.

Kriterier/vilkår:

Hjemmeboende, fortrinnsvis eldre, med behov for helsetjenester som av helsemessige grunner ikke kan benytte seg av andre tilbud eller pårørende som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Priser:

Viser til fastsatt betalingsregulativ

Informasjon:

Sykehjemmet består av en korttidsavdeling, langtidsavdeling og skjermet enhet. Sykehjemmet tilbyr enerom til alle.

Samarbeids-
partnere:

Øvrige personell i pleie og omsorgsavdelingen

Legetjenesten , Hjemmesykepleien

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:

Relaterte tjenester:

Lenker:

Helsetilsynet

Lovverk/planer:

Sykehjemsforskriften

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester