A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Trygghetsalarm

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Bidra til økt trygghet som gjør den enkelte i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig

Beskrivelse:

Utleie av trygghetsalarmer via HT-SAFE/ Vakt og alarm til hjemmeboende som bor alene.

Målgruppe:

Personer som bor i sitt hjem, men som p.g.a. sykdom eller funksjonshemming føler seg utrygge.

Kriterier/vilkår:

Tildeling av trygghetsalarm er behovsprøvd på grunnlag av sosialt, fysisk og/eller psykisk funksjonsnivå.

Priser:

Viser til fastsatt betalingsregulativ

Informasjon:

Ved tildeling av alarm, må husnøkkel leveres til pleie og omsorgsavdelingen.

Samarbeids-
partnere:

HT-SAFE / Vakt og alarm

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:

Relaterte tjenester:

Hjemmesykepleie

Lenker:

Vakt og alarm AS

Lovverk/planer: