A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Svangerskapsomsorg

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Forberede de vordende foreldre på deres nye rolle. Forebygge og oppdage evt. helsetruende forhold hos mor og foster, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for mor og barn.

Beskrivelse:

SVANGERSKAPSOMSORG.

- Jordmor utfører svangerskapskonsultasjoner.

- For timebestilling, ring tlf.nr 72 46 03 00.

- Ved behov henvises den gravide til spesialisthelsetjenesten.

- Vordende foreldre får informasjon/undervisning gjennom foreldreforberedende kurs eller     på konsultasjonene.

- Ved behov brukes telefontolk.

- Hjemmebesøk til den gravide ved behov for dette.

- Barselgrupper på helsestasjonen.

- Prevensjonsveiledning.

- Jordmor har taushetsplikt.

 

Følgetjeneste av fødende:

- Ved fødselsstart kan den fødende henvende seg til jordmor i beredskapsvakt i Orkdal, tlf.nr. 90 90 90 65.

  Det vil da bli vurdert behov for ambulanse og evt. ledsaging av vakthavende jordmor.

- Den fødende kan også henvende seg direkte til St. Olavs Hospital, fødeavdelingen tlf. 72 57 57 77.  

Målgruppe:

Vordende foreldre.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Jordmor Sylvia Lien Jensen har fagansvar for svangerskapsomsorgen.

Samarbeids-
partnere:

Fastlege, fysioterapeut, Svangerskapspoliklinikk, NSFM og fødeavdeling ved St. Olavs Hospital.
 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Oddlaug B. Brekken

Skjema:

Relaterte tjenester:

Flyktningehelsetjenesten
Fysioterapitjeneste
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Legetjeneste
Psykisk helsearbeid

Lenker:

Babyverden
Barn i magen
Lommelegen

Lovverk/planer:

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg

Smittevernloven

Abortloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven