A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Rusbehandling

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi informasjon om de muligheter for bistand som finnes for å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.

Beskrivelse:

NAV Hemne og Snillfjord skal gi råd, veiledning og hjelpetiltak for å bistå den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler. Tjenesten innebærer bistand med å etablere et behandlingsopplegg samt sørge for midlertidige tiltak når behovet for egnet instituasjonsplass ikke dekkes. NAV skal også følge opp brukerne i behandlingsopplegget gjennom samtaler og om nødvendig hjemmebesøk og ved å legge til rette nødvendig tiltak ved avslutningen av et eventuelt institusjonsopphold.

Tjenesten skal også omfatte råd, veiledning og hjelp til familien. 

Målgruppe:

Rusmiddelmisbrukere og deres familier.

Kriterier/vilkår:

Bruker må ønske hjelp.

Priser:

Gratis.

Samarbeids-
partnere:

Hemne legesenter.
 

Kontaktinformasjon:

NAV Hemne og Snillfjord

Skjema:

Relaterte tjenester:

Legetjeneste
Stønad til livsopphold

Lenker:

Alkokutt
Informasjonsside om helse og familiespørsmål
Rusbrosjyre Hemne kommune
Rusdirektoratet
Rusinformasjon for fagfolk og interesserte
Statens institutt for rusmiddelforskning

Lovverk/planer: