A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Legevakt

Skriv ut Info
Gyldig fra: 02.01.2017

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Dekke behov for øyeblikkelig hjelp utenom legekontorets åpningstid i situasjoner som kan vente og som ikke er alvorlige og livstruende.

Beskrivelse:

Hemne kommune har felles legevakt med 10 andre kommuner: Meldal, Orkdal, Agdenes, Skaun, Snillfjord, Surnadal, Rennebu, Frøya, Hitra og Rindal. Legevakta er lokalisert ved Orkdal Sjukehus og kalles LIO. Alle henvendelser som kommer inn til lokalt legekontor før kl. 15.30 mandag - fredag vil bli betjent.

Vi må skille mellom ordinær timebestilling, legevakt og akutt.

Legekontoret tlf. 72 45 00 30 er åpent fra kl. 08.00 til kl. 15.30 mandag - fredag. Time bestilles i kontortiden.

Legevakt er et tilbud som strekker seg fra kl. 15.30 til kl. 08.00 mandag - torsdag. Fra fredag går vakta fra kl. 15.30 fredag til kl. 08.00 mandag morgen.

Ved behov for legevakt skal du ringe legevaktnummer 116 117. Du vil da få snakke med en sykepleier på legevaktsentralen som formidler din henvendelse videre, evt. gir råd og veiledning. Når du blir satt over til legen, vil han / hun vurdere situasjonen. En del kan løses over telefon. I noen tilfeller kan du bli bedt om å oppsøke fastlege når lokalt legekontor åpner. Legevakta kan ellers formidle kontakt med sykepleier i kommunen som kan bistå med observasjon, medikamenter og / eller enkel behandling. Hvis du har behov for legetilsyn, blir du bedt om å komme til legevakta. Legen vil kun unntaksvis rykke ut. Ved behov for drosje må du oppgi dette ved henvendelsen. Du vil da etter vurdering av legen få rekvisisjon når du møter opp.

I situasjoner som oppleves som alvorlige må AMK-sentralen kontaktes øyeblikkelig. De kan rekvivere helikopter og ambulanse. Legevakta har samme rekvisisjonsrett.

Målgruppe:

Alle som bor og oppholder seg i kommunen.

Kriterier/vilkår:

Ingen vilkår

Priser:

Etter takster fastsatt av Den Norske Lærgeforening og Kommunenes sentralforbund.

Informasjon:

Legevakttelefon: 116 117. Du kommer da til legevaktsentralen ved Orkdal Sjukehus HF og får snakke med en sykepleier. Det blir gitt råd / veiledning og formidlet kontakt med lege ved behov. I alvorlige og akutte situasjoner blir AMK-sentralen (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) ved St. Olavs Hospital HF koblet inn.

Samarbeids-
partnere:

AMK- sentralen ved St. Olavs Hospital tlf. 113. Hjemmesykepleien og barneverntjenesten.
 

Kontaktinformasjon:

Tlf.:116 117

Tlf. akutt: 113

Skjema:

Relaterte tjenester:

Barnevern
Brannvesen
Hjemmesykepleie
Legetjeneste

Lenker:

Lovverk/planer:

Legemiddelloven

Helse- og sosialberedskapsloven

Forskrift om pasientjournal

Helsetilsynsloven

Trygderefusjon for leger og fysioterapeuter

Helse- og omsorgstjenesteloven