A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Tolk

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Bistå fremmedspråklige ved kontakt med ulike tjenester i kommunen.

Beskrivelse:

Den enkelte enhet bestiller selv tolk ved behov.

Målgruppe:

Fremmedspråklige.

Kriterier/vilkår:

Bistå fremmedspråklige ved kontakt med ulike tjenester i kommunen.

Priser:

Tjenesten er gratis for alle.

Asylsøkere må betale kostnadene ved oversetting av dokumenter.

 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Barnevern
Flyktningehelsetjenesten

Lenker:

Lovverk/planer:

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

Helse- og omsorgstjenesteloven