A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Veiledning og bistand bosetting

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Bidra til at flyktninger blir integrert.

Beskrivelse:

NAV Hemne og Snillfjord har ansvar for å gi veiledning og bistand bosetting ovenfor fremmedkulturelle.

Bistanden omfatter følgende:

- praktisk tilrettelegging før, under og etter mottak av flyktningene

- bistå med praktisk "hjelp til selvhjelp" til flyktninger i en etableringsfase

- gi generelle råd og veiledning

- gi oppdatert informasjon om rettigheter og plikter

- yte andre former for "hjelp til selvhjelp", bl.a. utfylling av ulike skjema og skrive brev

- oppfølging, især ovenfor barnefamilier

- formidle tolk og oversettelse til nødvendige formål

- planlegge og iverksette ulike tiltak som bidrar til integrering

 - råd og veiledning i forhold til introduksjonsprogrammet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe:

Flyktninger som har fått innvilget bosetting i kommunen.

Kriterier/vilkår:

Har fått bosetting.

Priser:

Tjenesten er gratis.

 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Boligtilskudd til etablering
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Introduksjonsprogram
Stønad til livsopphold

Lenker:

NAV

Lovverk/planer:

Introduksjonsloven

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.