A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

 

Kontaktinformasjon:

Skjema:

Relaterte tjenester:

Barnehage
Barnevern
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Kulturskole
MOT i Hemne
PP-tjenesten
SFO
Ungdomsråd
Voksenopplæring

Lenker:

Læreplanverk Kunnskapsløftet
Opph.betaling SFO
Regulativ skoleskyss
Rundskriv til Kunnskapsløftet F12 -08
Sodin skole
Svanem skole
Utleiesatser kantine Sodin skole
Vedlegg 1 til Rundskriv F12-08 - Fag og timefordeling Kunnskapsløftet
Vedlegg 2 til Rundskriv F12 -08 tilbudsstruktur
Vinjeøra skole

Lovverk/planer:

Opplæringsloven

Forskrift om opplæringsloven

Privatskoleloven

Skolehelsetjenesten

Miljørettet helsevern i skoler og barnehager

IKT-plan for grunnskolen

Veileder til skoleeiers forsvarlige system - opplæringslovens § 14-10

Ruspolitisk handlingsplan