A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Barnehage

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktigalder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Beskrivelse:

Barnehagene skal fremme læring, sosial kompetanse, livsglede og skaperkraft. Barna skal få grunnleggende og relevant kunnskap gjennom dagliglivets hendelser og samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Dette oppnår vi når barns perspektiv, forutsetninger og spesifikke behov blir ivaretatt og ved å bidra til at barn utvikler en positiv selvoppfatning gjennom å mestre ferdigheter i et kvalitativt godt læringsmiljø. Skaperkraft skal utvikles gjennom tid, rom og utstyr til lek, undring og oppdagelser.

Informasjon om barnehagene og hva som vektlegges i hver enkelt barnehage finnes på kommunens hjemmeside og i barnehagens årsplan.

Søknad om opptak skjer ved å fylle ut elektronisk søknad. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. Link til søknadsskjema finner dere her.

Barnehagene gjennomfører brukerundersøkelse på februar hvert år. Resultatet presenteres på foreldremøte i mars.

Målgruppe:

Barn i alderen 0-6 år.

Kriterier/vilkår:

Link til søknadsskjema 2018/2019 og 2019/2020

Priser:

Betalingsregulativ 2019

Informasjon:

Bakkely barnehage Haugatun barnehage
Grøtnes barnehage Labbetuss barnehage
Svanem barnehage Vinje barnehage
Ven barnehage

Samarbeids-
partnere:

PP-tjenesten
Grunnskolen
Helsestasjonen
Barnevern
Utdanningsinstitusjoner

 

Kontaktinformasjon:

Svein J. Forren

Skjema:

Relaterte tjenester:

Grunnskole
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
SFO

Lenker:

Lovverk/planer:

Barnehageloven

Familiebarnehager

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Foreldrebetaling i barnehagen

Trygderefusjon for leger og fysioterapeuter

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Krav om politiattest for ansettelser i barnehage

Om pedagogisk bemanning