A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Bygging av landbruksveier

Skriv ut Info
Gyldig fra: 24.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Formålet er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Beskrivelse:

Bygging og ombygging av landbruksveier.

Målgruppe:

Jord- og skogbrukere

Kriterier/vilkår:

Søknad skal skje på fastsatt skjema, og være undertegnet av hjemmelshaver (-e).

Priser:

Tjenesten er ikke gebyrbelagt

Informasjon:

Med veier for landbruksformål (landbruksveier) menes bilveier og traktorveier som skal tjene jordbruks- og skogbruksdrift og som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av Landbruksdepartementet.

For bygging av nye landbruksveier og ombygging av eksisterende veier er det søknadsplikt og krav om godkjenning. Dette innebærer at bygging eller ombygging av landbruksveier ikke kan settes i gang før søknaden er godkjent av kommunen.

Formålet med forskriften er å sikre at planlegging og bygging av veier for landbruksformål skjer på en måte som gir landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, og andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Trøndelag

 

Kontaktinformasjon:

Kjell Sverre Strøm

Skjema:

Søknad om bygging av landbruksvei

Relaterte tjenester:

Lenker:

Normaler for landbruksveier, med byggebeskrivelse

Lovverk/planer:

Planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

Ny forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til privat vegbygging.