A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Støttekontakt

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi de som ellers fyller kriteriene en meningsfylt fritid.

Beskrivelse:

En støttekontakt er en lønnet person uten spesiell fagbakgrunn som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.

Målgruppe:

Barn og voksne med ulike funksjonshemminger og sosiale problem, samt eldre personer.

Kriterier/vilkår:

Støttekontakt blir en pliktmessig ytelse når det er behov for støttekontakt for at den aktuelle søker skal kunne:

- dra omsorg for seg selv

- opprettholde sin fysiske og psykiske helse

- ha mulighet for å fungere på en sosialt akseptabel måte

Priser:

Tjenesten er gratis.

Samarbeids-
partnere:

Hemne Frivilligsentral
 

Kontaktinformasjon:

Kultur

Trondheimsvn. 6

7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460290
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:

Relaterte tjenester:

Personlig assistent

Lenker:

Lovverk/planer:

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven