A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Hjemmesykepleie

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Beskrivelse:

Hjemmesykepleien skal gi sykepleiefaglig bistand ved kort eller langvarig sykdom og skal arbeide forebyggende for å redusere pleiebehovet og for å styrke egenomsorgen.

Målgruppe:

Akutt eller kronisk syke som bor eller oppholder seg i Hemne kommune

Kriterier/vilkår:

Hjemmesykepleie tildeles de som har akutt/eller kronisk sykdom eller funksjonshemming. Disse har krav på sykepleie i eget hjem etter en behovsvurdering

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Hjemmesykepleien har døgnkontinuerlig tjeneste.

Samarbeids-
partnere:

Øvrige personell i pleie og omsorgsavdelingen

Legetjenesten, Sykehjemmet

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

Skjema:

Relaterte tjenester:

Influensavaksinering
Legetjeneste
Legevakt
Matservering/ombringing
Omsorgslønn
Praktisk bistand
Psykisk helsearbeid
Trygghetsalarm

Lenker:

Lovverk/planer:

Pasient og brukerrettighetsloven

Helsepersonelloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Forvaltningsloven