A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Praktisk bistand

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Bidra til økt livskvalitet til mennesker med behov for bistand uavhengig av alder og funksjonshemming. Den enkelte skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Beskrivelse:

Praktisk bistand er en fellesbetegnelse for hjemmehjelp, miljøarbeid og annen hjelpevirksomhet som skal bidra til at den enkelte bruker skal greie mest mulig selv.

Praktisk bistand i hjemmet;

- egenomsorg og personlig stell

- opplæring i dagliglivets gjøremål

- rengjøring

- sengeskift

- klesvask

- oppvask

- annen praktisk tilrettelegging

Det ytes ikke bistand til rundvask.

Ved annen storrengjøring avtales dette på forhånd, slik at det kan avtales hjelp av hjemmehjelpsvaktmester for banking og lufting av tepper.

Det ytes normalt heller ikke hjelp til innkjøp, der det finnes tilbud for ombringing av varer.

Målgruppe:

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen som har behov for praktisk bistand for å kunne bo eller oppholde seg i egen heim.

Kriterier/vilkår:

All hjelp tildeles etter individuell vurdering, og hjelpebehovet vurderes fortløpende. Det blir lagt vekt på den enkelte brukers situasjon og hva denne kan greie selv.

- Helsetilstand

- Funksjonshemming

- Om bolig er hensiktsmessig

 

Priser:

Viser til fastsatt betalingsregulativ

Samarbeids-
partnere:

Hjemmesykepleie, Tjenesten for psykisk helsearbeid, Ergoterapitjenesten

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post

Skjema:

Relaterte tjenester:

Hjemmesykepleie
Personlig assistent
Praktisk bistand

Lenker:

Lovverk/planer:

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven