A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Stønad til livsopphold

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Hjelp til selvhjelp.

Beskrivelse:

De som ikke har egen inntekt eller stønad som overstiger et minstenivå beregnet ut fra normer fastsatt av kommunen, kan få midlertidig hjelp i form av økonomisk sosialhjelp eller lån.

Du kan også få økonomisk rådgivning.

Det gis gjeldsrådgivning etter gjeldsordningsloven.

 

Tjenesten gjelder alle som bor og/eller oppholder seg i kommunen. Asylsøkere er unntatt.

 

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Tjenesten omfatter nødvendig bistand til husleie/renter på boliglån, strøm og livsopphold.

 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Bostøtte
Rusbehandling
Veiledning og bistand bosetting

Lenker:

Normer for sosial stønad i Hemne kommune

Lovverk/planer:

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.

Internkontroll i sosial- og helsetjenesten