A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Psykisk helsearbeid

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Bidra til å fremme uavhengighet,selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Beskrivelse:

Tjenesten for psykisk helsearbeid omfatter forebygging, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veilednig. Inkluderer også tiltak for å fremme psykisk helse i befolkningen og å forebygge psykiske vansker.

Tiltak må sette inn på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Målgruppe:

Gir tilbud til mennesker med psykiske problemer, lidelser og kriser. Tilbudet gjelder for alle aldersgrupper.

Kriterier/vilkår:

- Henvisning fra lege, helsestasjon og andre i kommunen.

- Direkte henvendelse fra bruker/pårørende

Priser:

Tjenesten er gratis

Informasjon:

Etter en faglig vurdering og med samtykke fra bruker, samarbeider vi med andre i kommunen eller i helseforetaket. ved behov for akutt hjelp, kontakt legevakt.

Samarbeids-
partnere:

Ved siden av faglige gode tjenester, vil samarbeid mellom tjenestene i kommunen og spesialisthelsetjenesten og med andre sektorer være nødvendig for å etablere et godt tilbud.

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg v/Tjenesten for psykisk helsearbeid 
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf. 72460210
Telefax: 72460051
E-post: postmottak@hemne.kommune.no

 

Tjenesten for psykisk helsearbeid er å treffe:
Hverdager kl. 07.30-15.30 i kontorer på Hemne helsesenter.

  

Skjema:

Relaterte tjenester:

Flyktningehelsetjenesten
Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 21 år
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Hjemmesykepleie
Legetjeneste
Svangerskapsomsorg

Lenker:

Mental Helse
Orkdal og omegn krisesenter
Senter mot incest

Lovverk/planer:

Plan for psykisk helsearbeid

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient og brukerrettighetsloven