A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Skriv ut Info
Gyldig fra: 24.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet

Beskrivelse:

Det kan gis tilskudd til følgende tiltaksgrupper:

  • Tilskudd til skogkultur
  • Tilskudd til nye eller ombygging av eksisterende skogsveier
  • Tilskudd til miljøtiltak i skog
  • Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.
  • Tilskudd til andre tiltak i skogbruket

Målgruppe:

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog

Kriterier/vilkår:

Det er ulike vilkår for de ulike tiltaksgruppene, se forskriften

Priser:

Tjenesten er ikke gebyrbelagt, unntatt evt. planlegging av tiltak

Informasjon:

Tilskuddssatser og vilkår varierer hvert år med bakgrunn i rammebevilgninger og satsingsområder.

Samarbeids-
partnere:

Kommunene Hitra og Snillfjord, og skogbruksleder
 

Kontaktinformasjon:

Skogbrukssjef Kjell Sverre Strøm

Skjema:

Skogavgiftsregnskapet søknad om tilskudd til skogkultur
Søknad om tilskudd til vegbygging
Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog

Relaterte tjenester:

Natur- og naturforvaltning

Lenker:


Lovverk/planer:

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Skogbruksloven

Rundskriv - Ny skogbrukslov