A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Fysioterapitjeneste

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Å rehabilitere og opprettholde menneskers funksjonsevne

Beskrivelse:

Fysioterapitjenesten gir tilbud til alle aldersgrupper i Hemne. Tjenesten er underlagt enhet for pleie- og omsorg, og er en del av kommunens rehabiliteringstjeneste.

Målgruppe:

Alle aldersgrupper

Kriterier/vilkår:

Henvisning til behandling / vurdering hos fysioterapeut får du gjennom lege / helsesøster eller ta direkte kontakt med kommunefysioterapeut.

Priser:

Fysioterapitjenesten er vanligvis gratis.

For enkelte fysioterapitjenester må man betale en egenandel, men da går det etter hvilken diagnose det er.

Informasjon:

Fysioterapeut Yogesh Chhabra telefon 72451600

Fysioterapeut Jan Ståle Berg telefon 72454630

Samarbeids-
partnere:

Fysioterapeuten samarbeider med lege, helsesøster, ansatte i skole/barnehage, aktivitører, tjenesten for psykisk helsearbeid, habiliteringsteam og andre som er innvolvert i pasienten.

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg v/Kommunefysioterapeut
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72460218
Telefax: 72460051

 

Fysioterapeuter med kommunal avtalepraksis:

Yogesh Chhabra
Kleiva 19
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72451600

 

Jan Ståle Berg
Berg Manuell Terapi og Fysioterapi
Hollaveien 3
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72454630

Skjema:

Relaterte tjenester:

Ergoterapitjeneste
Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år
Helsetjenester for grunnskole og videregående skole.
Hjelpemiddelformidling
Svangerskapsomsorg

Lenker:

Folkehelsa
FYSAK

Lovverk/planer:

Pasient og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven