A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Tilskudd Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Skriv ut Info
Gyldig fra: 24.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene og redusere forurensingen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift.

Beskrivelse:

Det kan gis tilskudd til følgende tiltaksgrupper:

  • planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
  • kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak

Målgruppe:

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom hvor det foregår tilskottsberettiget jordbruksdrift.

Kriterier/vilkår:

Normalt settes frist for gjennomføring av tiltakene til 3 år fra innvilgning.

Priser:

Tjenesten er ikke gebyrbelagt.

Informasjon:

Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Samarbeids-
partnere:

Kommunene Snillfjord, Hitra og Frøya, og Fylkesmannen i Trøndelag.
 

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Sigmund Nakken

Skjema:

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Relaterte tjenester:

Natur- og naturforvaltning

Lenker:

Lovverk/planer:

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket