A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Boplikt på landbrukseiendommer

Skriv ut Info
Gyldig fra: 24.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Søknad om helt eller delvis fritak fra boplikta av landbrukseiendom.

Beskrivelse:

Bestemmelser om boplikt følger av konsesjonsloven. Det er to tilfeller av boplikt på en landbrukseiendom. Først og fremst følger det automatisk boplikt når ny eier er i nær slekt med tidligere eier og har overtatt eiendommen konsesjonsfritt. For det andre kan landbruksmyndighetene sette det som vilkår når det gis konsesjon for en eiendom.

Når en eiendom overtas i medhold av odelsloven, stilles det tilsvarende et lovvilkår om boplikt.

Målgruppe:

Eiere av landbrukseiendommer

Priser:

Gratis

Samarbeids-
partnere:

Fylkesmannen i Trøndelag
 

Kontaktinformasjon:

Jordbrukssjef Sigmund Nakken

Skjema:

Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom

Relaterte tjenester:

Lenker:

Fylkesmannen i Trøndelag
Landbruksdirektoratet

Lovverk/planer:

Odelslova

Konsesjonsloven

Bestemmelser om overføring av myndighet og forskrift om saksbehandling mv. i kommunen etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven