A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Ergoterapitjeneste

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

At mennesker med ervervet eller medfødt skade eller sykdom gjenvinner, bevarer og utvikler sin funksjonsevne. At behov for omsorgstjenester og institusjonsopphold unngås eller utsettes ved å øke eller opprettholde den enkeltes evne til å mestre daglige aktiviteter og klare seg i eget hjem lengst mulig

Beskrivelse:

Ergoterapitjenesten er organisert under enhet for pleie- og omsorg, og er en del av kommunens rehabiliteringstjeneste.

Tjenesten skal dekke alle aldersgrupper både i og utenfor institusjon.

Målgruppe:

Alle uansett alder.

Kriterier/vilkår:

Alle som har eller står i fare for å få problemer med å mestre aktiviteter som er en selvfølge i dagliglivet.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Kontaktperson for hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag.

Synskontakt og hørselskontakt.

Kommunen har et eget lager for tekniske hjelpemidler til korttidsutlån.

Samarbeids-
partnere:

Hjelpemiddelsentralen

 

Kontaktinformasjon:

Enhet for pleie og omsorg v/Kommuneergoterapeut
Helsetunvn. 13
7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72460217/ 99 12 39 69
Telefax: 72460051

Skjema:

Relaterte tjenester:

Fysioterapitjeneste
Hjelpemiddelformidling
Legetjeneste

Lenker:

Folkehelsa
NAV

Lovverk/planer:

Pasient og brukerrettighetsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven