A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kommunale boliger - utleie

Skriv ut Info
Gyldig fra: 16.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Tilby leie av bolig for ansatte samt øvrige innbyggere i Hemne med behov for bolig.

Beskrivelse:

Hemne kommune eier en del kommunale uteleieboliger/-leiligheter. Disse er lokalisert i og omkring Kyrksæterøra sentrum.

 

 

Støltunet5

Målgruppe:

Hemne kommunes behov for tjenestebolig.

Søkere med begrunnelse i sosiale forhold.

Søkere bosatt i Hemne kommune.

Søkere bosatt utenfor Hemne kommune.

Kriterier/vilkår:

Se målgruppe.

Søknader skal være skriftlig på eget skjema, brev fra søker kan også aksepteres som søknad.

Priser:

Månedlig leie etter det til enhver tid gjeldende regulativ.

I tillegg kreves innbetalt et depositum som utgjør to ganger månedsleie.

Informasjon:

Det er utarbeidet reglement samt eget søknadsskjema for tildeling av kommunale boliger/leiligheter.

Samarbeids-
partnere:

Hemne Sparebank for åpning av konto for innsetting av depositum.

 

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder bygg Svein Roger Karlsen

Saksbehandler Solveig Sporild

Skjema:

Søknad om leie av kommunal bolig

Relaterte tjenester:

Lenker:

Husleie komm. utleieboliger
Reglement for tildeling av komm. boliger

Lovverk/planer:

Husleieloven

Reglement for tildeling av kommunale utleieboliger

Boligsososial handlingsplan