A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kunnskapsprøve - skjenking av alkohol

Skriv ut Info
Gyldig fra: 15.02.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Bestått kunnskapsprøve viser at den som er ansvarlig for salgs- og skjenkebevillinger har de nødvendige kunnskaper i henhold til alkohollovens bestemmelser og rundskriv.

Beskrivelse:

Et av vilkårene for å få salgs- eller skjenkebevilling er at styrer har avlagt kunnskapsprøven i henhold til alkoholloven.

Målgruppe:

Styrer/stedfortreder ved utsalgsstedene i kommunen som har bevilling for salg av alkoholholdige drikker, og styrer/stedfortreder ved serveringsstedene i kommunen som har bevilling for servering av alkoholholdige drikker.

Kriterier/vilkår:

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som godkjennes av bevillingsmyndigheten d.v.s kommunestyret. Krav om styrer/stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet. 

Styrer/stedfortreder må være ansatt på salg- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar med å føre tilsyn med bevillingen. I styrers fravær påhviler styrets plikter stedfortreder.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år.

Priser:

kr. 300,- pr. gang man avlegger prøven

Allse som skjenker alkoholholdig drikk må betale et årlig omsetningsgebyr.  Gebyret beregnes ut fra forventet mengde omsatt alkoholholdig drikk.

Informasjon:

Bestått kunnskapsprøve viser at den som er ansvarlig for salgs- og skjenkebevillinger har de nødvendige kunnskaper i henhold til alkoholloven og rundskriv.

Kunnskapsprøven er en flervalgsprøve. Hvert spørsmål har tre eller flere svaralternativ, hvorav kun et svar er koorekt. Prøven er bestått dersom kandidaten har minimum 16 rette svar av totalt 21.

Rådmannskontoret kan være behjelpelig med å finne aktuelt læremateriell.

Du kan også forberede deg ved å ta e-kurs, klikk H E R 

Samarbeids-
partnere:

Hemne og Snillfjord lensmannsdistrikt
 

Kontaktinformasjon:

Arnt Joar Moen

Liv Mary B. Engvik

Skjema:

Relaterte tjenester:

Etablererprøve servering
Serveringsbevilling

Lenker:

Alkohollovens krav om kunnskapsprøve
Info om prøven - tilbud om e-læring

Lovverk/planer:

Alkoholloven

Alkoholforskriften