A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Etablererprøve servering

Skriv ut Info
Gyldig fra: 15.02.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Styrer av et serveringssted må ha dokumentert kunnskap innen områder som angitt i serveringslovens §2.  Dette kravet oppfylles ved bestått etablererprøve hvor 40 av 50 avgitte svar i en flervalgsprøve må være korrekt.

Beskrivelse:

Ved søknad om serveringsbevilling eller ved skifte av styrer ved en virksomhet som driver med servering må det avlegges etablererprøve, i tillegg må styrer / stedfortreder godkjennes av bevillingsmyndigheten/kommunestyret.

Målgruppe:

Styrere ved serveringssteder i Hemne kommune.

Kriterier/vilkår:

I tillegg til bestått etablererprøve anses også kravet som oppfylt dersom søker har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og Handelsdepartementet som kompetansegivende.

Priser:

Pris for avleggelse av etablererprøve er kr. 300,- pr. avlagt prøve.

Informasjon:

Etablererprøven er en flervalgsprøve hvor kandidaten får 90 minutter til å besvare spørsmålene. I tillegg gis det 10 minutter til å overføre svarene til rettekolonnen på forsiden av prøven.

Det må tas kontakt med rådmannskontoret å få avlagt prøven.

Søkere kan også selv bestille "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" via faks eller elektronisk post hos:

VINN, 8512 Narvik.
Tlf.: 76 96 72 00
Faks: 76 96 72 01
E-post: firmapost@vinn.no

Samarbeids-
partnere:

Hemne og Snillfjord lensmannsdistrikt.
 

Kontaktinformasjon:

Arnt Joar Moen

Liv Mary B. Engvik

Skjema:

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Serveringsbevilling (KF-267)

Relaterte tjenester:

Kunnskapsprøve - skjenking av alkohol
Serveringsbevilling

Lenker:

Informasjon om etablererprøven

Lovverk/planer:

Serveringsloven