A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Forebygge sykdommer, skader og ulykker og  oppdage feilutvikling så tidlig som mulig.

Beskrivelse:

 

 

HELSESTASJONSTJENESTE FOR BARN 0 - 5 ÅR.

 

 

Tjenesten omfatter:

- Hjemmebesøk til familier med nyfødt barn. Fosterbarn og adoptivbarn får også tilbud om hjemmebesøk.

- Råd og veiledning, trygge foreldrene i foreldrerollen.

- Tilbud om vaksinering til barnet etter nasjonalt vaksinasjonsprogram.

- Helseopplysning.

- Helseundersøkelser av barnet utført av lege når barnet er; 6 uker, 6 mnd., 12 mnd. og 2 år.

- Individuelle konsultasjoner for barnet utført av helsesykepleier når barnet er; 6 uker, 3 mnd., 5 mnd., 6 mnd.,

  10 mnd., 12 mnd., 15 mnd., 2 år og 4år.

 

Vi har også gruppekonsultasjoner når barnet er:

Ca. 4uker: Barseltreff.

Ca. 4 mnd: Fysioterapeut.

Ca. 8/9 mnd:  Tema tannhelse ved representant fra tannlegetjenesten og kost ved helsesykepleier.

Ca. 17/18 mnd: Tema - foreldrerollen med fokus på tilknytning og samspill med barnet.

 

- Ansvarsgrupper for barn med sammensatte behov.

- Ved behov bruker vi telefontolk.

 

 

Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

 

 

Målgruppe:

Foreldre og barn og opptil skolealder.

Kriterier/vilkår:

Foreldre / foresatte og barn i alderen 0 - 5 år.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Informasjon:

Utføres av: Sylvia Lien Jensen, Tove Mette Langmo og Ann Elin Svanem.

Legekontroll foretas av Jan Erik Ho Phan.

Enhetsleder: Oddlaug B. Brekken.

Samarbeids-
partnere:

Legetjenesten, PPT, barnehagene, barnevernstjenesten, Nav, pleie og omsorg, psykiatritjenesten, fysioterapitjenesten i kommunen, tannlege, BUP - Orkdal, St. Olavs Hospital og fylkeslegen.

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Oddlaug B. Brekken

Skjema:

Relaterte tjenester:

Avlastning barn og unge
Barnehage
Barnevern
Fysioterapitjeneste
Legetjeneste
Psykisk helsearbeid
Svangerskapsomsorg

Lenker:

Lovverk/planer:

SYSVAK-registrering

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder

Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsepersonelloven

Smittevernloven

Helse- og omsorgstjenesteloven