A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Adopsjon

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi informasjon om hvem som kan adoptere, hvordan en går frem o.a.

Beskrivelse:

Adopsjon gir et barn ny familie for all framtid. Et barn som er adoptert har de samme juridiske rettigheter i en familie som et biologisk barn. Det kan søkes om adopsjon når en ønsker å oppfostre barnet eller har oppfostret det. Det betyr at barn av både utenlandsk opprinnelse og barn født i Norge kan adopteres. De fleste adopterte barn i Norge kommer fra utlandet.

Adopsjon av barn innenlands kan starte på ulike måter, og mange situasjoner kan føre til adopsjon. Et barn kan adopteres av sin stefar, stemor eller fosterforeldre.

Adopsjonsloven er ikke til hinder for at det gjennomføres adopsjon av en voksen person.

 

De fleste adopsjoner som gjennomføres i dag. dreier seg om adopsjon av barn fra utlandet.

Målgruppe:

Adopsjonssøkere.

 

Kriterier/vilkår:

Det grunnleggende vilkår for å gjennomføre en adopsjon er at adopsjonen skal være til gagn for barnet. Barne- ungdoms- og familiedepartementet har utformet retningslinjer med barnets beste for øye: Vanligvis bør det ikke gis godkjenning til søkere over 45 år.

 

Adoptivsøkere må ha god helse både fysisk og psykisk. Samtidig må det etter konkret vurdering legges opp til at foreldrene skal utgjøre en omsorgsenhet. Trygg og stabil økonomi vektlegges. Det er et ufravikelig krav at de som søker om adopsjon sammen, er gift med hverandre. Forutgående samboerskap skal tillegges vekt. For at forholdet skal ha vist stabilitet, kreves minimum to års samboer-/ekteskapstid. Utenlandske krav kan avvike fra norske krav.

 

Organisasjonene som formidler barn med tanke på adopsjon, gir råd og veiledning om valg av land. 

Priser:

Opplysninger om kostnader ved adopsjon får en ved å kontakte en godkjent organisasjon som for eksempel Verdens Barn. Staten har bestemt at det skal bevilges en engangsstøtte til familier som adopterer barn fra utlandet.

Informasjon:

Ved adopsjon fra utlandet finnes det organisasjoner i Norge som har lov til å drive formidlingsvirksomhet for plassering av barn med adopsjon for øye. Verdens Barn er en slik organisasjon. De bistår når dokumenter samles inn, oversettes og stemples, før de er klare og sendes til utlandet.

Samarbeids-
partnere:

 

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Mona Forren

Skjema:

Relaterte tjenester:

Lenker:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Verdens Barn

Lovverk/planer:

Adopsjonsloven

Krav til organisasjon som formidler barn fra fremmede land til adopsjon