A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Bostøtte

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Bidra til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig. Utjevne inntektsforskjeller mellom pensjonistgrupper som følge av forskjeller i boutgiftene.

Beskrivelse:

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene.

Målgruppe:

Eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi.

Priser:

Tjenesten er gratis.

Samarbeids-
partnere:

Husbanken

 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Husbanken - Startlån
Stønad til livsopphold

Lenker:

Husbankens info.side om bostøtte

Lovverk/planer:

Husbankloven