A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Transport av funksjonshemmede

Skriv ut Info
Gyldig fra:

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi et transporttilbud til funksj.hemmede som ikke kan eller med store vansker, kan bruke kollektivt transportmiddel.

Beskrivelse:

Tjenesten er en fylkeskommunal transportordning for mennesker med varige fysiske / eller psykiske funksjonshemminger. I Hemne administreres denne av NAV Hemne og Snillfjord.

Målgruppe:

Funksjonshemmede som pga varige fysiske/psykiske funksjonshemminger ikke, eller bare med stor vansker, vil være i stand til å bruke ordinære kollektive transportmidler.

Kriterier/vilkår:

Utdrag fre retningslinjer for godkjenning av brukere av transporttjenesten:

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et transporttilbud til funksjonshemmede som pga varige fysiske/psykiske funksjonshemminger ikke, eller bare med stor vansker, vil være i stand til å bruke ordinære kollektive transportmidler. Tilbudet gjelder ikke for midlertidig funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år.

Det presiseres at godkjenningen skal gjøres ut fra at det skal være direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og evnen til å bruke kollektive transportmidler. At det ikke går buss i området eller at gangavstand til holdeplass er lang,  er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning.

Priser:

For godkjente brukere av transporttjenesten er egenandelen følgende:

Brukerne betaler en egenandel på 30 % av enkeltreisens kostnad, dog minimum kr. 27,-.  

Når flere godkjente brukere reiser sammen, er egandelen for hver bruker 15% for enkeltreisens totalkostnad. Egenandel for spesialbil er 25 %.

Max kjørelengde pr. kupong er 30 km.  

 

Kontaktinformasjon:

NAV-Leder Ola Sødahl

Skjema:

Relaterte tjenester:

Lenker:

Lovverk/planer:

Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.