A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Feiing

Skriv ut Info
Gyldig fra: 19.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Utføre feiing i henhold til gitte retningslinjer

Beskrivelse:

Hemne Kommune har ansatt 1 feier og en feierlærling. Det er innført behovsrettet feiing i kommunen.
Feieren sine oppgaver er:

  • Feiing av røykkanaler
  • Tilsyn med fyringsanlegg
  • Informasjonstiltak og veiledning.

 

Målgruppe:

Alle som eier/leier bygg med fyringsanlegg, også fritidsboliger

Kriterier/vilkår:

Formålet med tjenesten er å drive brannforebyggende tiltak.

Priser:

Det er vedtatt et eget regulativ for tjenesten, se betalingsregulativet.

 

Informasjon:

Behovsrettet feiing

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres i det enkelte hus.

Feiing skal være behovsrettet og gjennomføres etter en ROS analyse.

Tilsyn med fyringsanlegg skal være behovsrettet og gjennomføres etter en ROS analyse. 

 

Kontaktinformasjon:

Brannsjef Reidulf Myren

Feier Roy Bjarne Hartvigsen
Tlf. 477 59 428

Skjema:

Relaterte tjenester:

Brannvesen

Lenker:

Feiing og tilsyn med fyringsanl., gebyreg.

Lovverk/planer:

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om brannforebygging