A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kloakk/avløp

Skriv ut Info
Gyldig fra: 16.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Ta imot avløpsvann fra abonnentene, samt behandle det på en forskriftsmessig måte.

Beskrivelse:

Kommunale avløpsanlegg er bygd i de områdene av kommunen hvor det er kommunale boligfelt. I Kyrksæterøra-området blir all kloakk samlet og renset i silanlegget på Vitsøøra. I de øvrige områdene av kommunen blir kloakken samlet i slamavskillere. Slammet blir transportert til ECOPRO AS i Verdal som gjenvinner slammet til Biogass. Restavfall fra hovedrenseanlegget på Vitsøøra blir fraktet til Meldal Miljøanlegg i Meldal.

 

tjenester_kloakkOgAvløp_133x116

Målgruppe:

Alle hus-og hytteeiere, samt næringsdrivende i kommunen.

Kriterier/vilkår:

Det er utarbeidet egne leveringsvilkår.  Dette setter krav til kommunen samt til den enkelte forbruker.

Priser:

Betalingsregulativ.

Informasjon:

Private slamanlegg

Dersom et bygg ikke tilkobles kommunalt avløpsnett, må det søkes om utslippstillatelse i henhold til gjeldende lovverk.

Det er utarbeidet eget skjema samt egen veiledning i hvordan skjemaet som benyttes skal fylles ut.

 

Kontaktinformasjon:

Torgeir Steinveg

Skjema:

Gravemelding
Gravetillatelse i kommunal veg
Søknad om tilkobling og utføring av vann og avløpsanlegg
Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Relaterte tjenester:

Forurensing og avfall
Miljørettet helsevern

Lenker:

Bestemmelser om bruk av vannmåler
Forskrift om vann og avløpsgebyrer
Gebyrregulativ
Leveringsvilkår
Veiledning for utfylling av søknad om utslipp

Lovverk/planer:

Forurensingsloven

Forurensingsforskriften

Plan- og bygningsloven

Kommunale vass- og kloakkavgifter

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Administrative bestemmelser

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - Tekniske bestemmelser