A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Brann forebygging

Skriv ut Info
Gyldig fra: 15.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Gi informasjon og veiledning om brannforbyggende tiltak til privatpersoner og næringsliv.

Beskrivelse:

Forebyggende avd. har som hovedoppgave å:

 

  -Føre tilsyn med kommunens særskilte brannobjekt

  -Drive informasjons- og motivasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann.

 

 

 

Brannstasjon-åpen dag4

Målgruppe:

Forebyggende avdeling kan kontaktes av barnehager, skoler, lag og foreninger dersom det er ønskelig med en eller annen form for opplæringstiltak- eller motivasjonstiltak.

Kriterier/vilkår:

Ingen

Priser:

Tjenesten er gratis.

Samarbeids-
partnere:

Forsikringsselskaper
 

Kontaktinformasjon:

Brannsjef Reidulf Myren

Branninspektør Trygve Hauge

Feier Roy Bjarne Hartvigsen

Skjema:

Relaterte tjenester:

Brannvesen

Lenker:

Dir. for brann- og eksplosjonsvern
Søknad om avbrenning av fyrverkeri

Lovverk/planer:

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrift om brannforebygging