A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Kart og oppmåling

Skriv ut Info
Gyldig fra: 16.02.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Utføre kart og delingsforretninger for private og næringsliv i henhold til gjeldende lovverk

Beskrivelse:

Oppmålingsavdelinga yter følgende tjenester:

  • Oppmåling av eiendommer
  • Grensepåvisning
  • Kartforvaltning
  • Geodata

Matrikkelloven ligger til grunn for alt arbeidet som avdelinga utfører.

Formålet med Matrikkelloven er å sørge for at grensene for en grunneiendom og festegrunn blir nøyaktig merket, målt og kartfestet.

 

 

 

Oppmåling Taftøysundet

Målgruppe:

Innbyggere i Hemne, eiere av fritiseiendommer, Næringsliv.

Kriterier/vilkår:

I forbindelse med bygge og delingssaker må det alltid være kart vedlagt søknaden.

Det er laget  digitale kart over hele kommunen med ortofoto (bilde).
Siste flyfotografering skjedde sommeren 2006. 

Priser:

Betalingsregulativ.

Informasjon:

Kartverk

I forbindelse med bygge og delingssaker må det alltid være kart vedlagt søknaden.

Det er laget  digitale kart over hele kommunen med ortofoto (bilde).
Det vil i 2010 bli foretatt ny flygning  som vil forbedre kvaliteten på de utlagte foto som brukes av kartprogrammet.

Det er også laget en terrengmodell (kartmodell) av Hemne kommune  i 3D som skal gi:

  • Brukerne økt opplevd kvalitet på karttjenester. 
  • Kostnadseffektivisering i prosessen med å lage arealplaner, vurdere naturinngrep, foreta landskapsanalyser risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) mm
  • Spart tid i administrativ- og politisk behandling.           
  • Forbedring av den objektive tjenestekvaliteten gjennom bedre og raskere beslutninger.

 Har du ikke vært inne på Hemne Kommunes nettsider som omhandler kart, anbefaler vi et besøk på denne linken

I tillegg  kan det være nødvendig av at du laster ned  gratisversjonen av programmet Java. Dette for at du skal  få 3D til å fungere .  

Her finner du Kartprogrammet 

Samarbeids-
partnere:

Statens kartverk, NIJOS, Statens Vegvesen, Hemne Kraftlag, Trønder Energi,
 

Kontaktinformasjon:

Ing. John Aune

Saksbehandler for delingssaker:
Skogbrukssjef Kjell Sverrre Strøm

Skjema:

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Relaterte tjenester:

Deling av grunneiendom
Matrikkelbrev
Salg av boligtomter

Lenker:

Hemne Kraftlag
NIJOS
Oppmåling, gebyrreg.
Statens kartverk
Statens vegvesen/Visveg
TrønderEnergi

Lovverk/planer:

Plan- og bygningsloven

Matrikkellova

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)