A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Slamtømming

Skriv ut Info
Gyldig fra: 19.03.2006

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Utføre slamtømming for alle husstander/fritidsboliger med private avløpsanlegg .

Beskrivelse:

Slamavskillere

Det finnes over 500 Slamavskillere i Hemne.

Tømmearbeidet av de enkelte tanker er bortsatt til eget entreprenørfirma. Hoston Miljøservice AS.

Slammet blir transportert til Meldal Miljøanlegg AS for kompostering.

Tømmehyppighet:

Boligeiendommer tømmes min. 2. hvert år.

Fritidseiendommer tømmes min. 4. hvert år

Opplysninger om slamavskiller på din eiendom finner på på  www.septik24.no  

Dersom det oppstår situasjoner slik at tanken må tømmes utenom tømmeruter, ta da kontakt med kommunen.

 

 

tjenester_slamtømming_133x116

Målgruppe:

Boligeiere og hytteeiere

Kriterier/vilkår:

Godkjent anlegg, kjørbar vei for oppsamlingsbil, event traktor.

Priser:

 Betalingsregulativ Teknisk, Landbruk, Miljø.

Informasjon:

Utslipp fra bolig og fritidseiendommer

 

Dersom et bygg ikke tilkobles kommunalt avløpsnett, må det søkes om utslippstillatelse i henhold til gjeldende lovverk.

Det er utarbeidet eget skjema .

Samarbeids-
partnere:

Norva 24 vest as

 

Kontaktinformasjon:

Rådgiver bygg Marit Oline Paulsen

Miljøkonsulent Martin Georg Hanssen

Skjema:

Relaterte tjenester:

Lenker:

Slamtømming, gebyrreg.

Lovverk/planer:

Forurensingsforskriften

Forurensingsloven