A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
 

Parker og grøntanlegg

Skriv ut Info
Gyldig fra: 28.02.2013

Generelt Behandling Krav og rett  

Formål:

Lek, rekreasjon og trivsel

 

Beskrivelse:

Hemne kommune drifter og vedlikeholder friområder, grøntarealer og parkanlegg tilknyttet kommunale bygg, veier og ellers på kommunal grunn. Vi utvikler grøntområdene med ulike tilretteleggingstiltak som for eksempel grusing av stier, utsetting av benker og etablering av  bålplasser. I enkelte tilfeller leier Hemne kommune bruksrett til friluftsområder for å kunne tilrettelegge disse for allmennheten.

 

Hemne kommune vedlikeholder ikke lekeplasser. Disse må driftes av grendelag eller velforeninger etter avtale med kommunen.

  

Parker og grøntanlegg trenger årlig vedlikehold i form av oppgrusing av stier, plenslåing, raking, trebeskjæring, nyplanting og annet vedlikehold.

Målgruppe:

Alle innbyggere og besøkende i Hemne

 

Priser:

Tjenesten er gratis

 

Informasjon:

 

 

Kontaktinformasjon:

Naturforvalter Martin Hanssen

Skjema:

Relaterte tjenester:

Friluftsliv
Natur- og naturforvaltning

Lenker:

KIL/Hemne Fotball
Kyrksæterøra Idrettslag

Lovverk/planer:

Handlingsplan for Hemne kommunes grønnstruktur og tilrettelegging for friluftsliv